นโยบายความปลอดภัย

บทนำ

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นวิชาชีพ ที่มององค์ประกอบทั้งหมดขององค์กร หรือกิจการเป็นอย่างไรก็ตาม การนำมาใช้หรือไม่ใช้มีผลต่อด้านต่าง ๆ ขององค์กรหรือกิจการนั้น ๆ จุดมุ่งหมายของโปรแกรมความมั่นคงปลอดภัยของ UFABET คือการปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ใช้งานภายในองค์กรในขณะที่ให้ความคุ้มค่ากับวิธีที่เราดำเนินธุรกิจ การปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานเป็นหลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และสามารถกำหนดได้ว่า:

UFABET.group รับรู้ว่าข้อมูลธุรกิจของเราเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และดังนั้นความสามารถของเราในการจัดการ ควบคุม และปกป้องทรัพยากรนี้จะมีผลกระทบโดยตรงและสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของเราเอกสารนี้กำหนดกรอบการทำงานเพื่อพัฒนานโยบายความปลอดภัยข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สามารถจัดการ ควบคุม และปกป้องทรัพยากรข้อมูลธุรกิจและทรัพยากรข้อมูลเหล่านั้นที่ได้รับไว้ให้กับ www.UFABET.group จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกอื่นๆ

โปรแกรมความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET ได้รับการสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ระบุในนโยบายนี้และนโยบายที่สนับสนุน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET คืออธิบายการกระทำและพฤติกรรมที่จำเป็นในการรักษาความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมต่อ UFABET.group พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน UFABET

กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ www.UFABET.group ใช้บังคับต่อทุกบุคคล หน่วยงาน หรือกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กับทรัพยากรข้อมูลของ UFABET.group อย่างเท่าเทียมกัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้บริหารสูงสุด

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ตามข้อบัญญัติของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยข้อมูล:

พนักงานทั้งหมด ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่นๆ

นโยบาย

อ้างอิง

การยกเว้น

สามารถขอการยกเว้น จากบทบัญญัติบางประการ ตามกระบวนการการขอการยกเว้นของ UFABET ได้

การบังคับให้ปฏิบัติตาม

บุคลากรที่พบว่าฝ่าฝืนนโยบายนี้ อาจถูกดำเนินการตามวินัยได้ รวมถึงการสิ้นสุดความเป็นพนักงาน และโทษทางแพ่งหรือทางอาญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทคู่ค้า ที่ปรึกษาหรือผู้รับเหมาที่พบว่าละเมิดนโยบายนี้ อาจถูกดำเนินการตามหลักฐานได้ รวมถึงการลบสิทธิ์การเข้าถึง การบอกเลิกสัญญา และบทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โทร : 080-857-8843 | ที่อยู่ : ถนนซอยกระทู้ 3 อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย | อีเมล : contact@ufabet.horse

***สำหรับเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยหรือใบเสนอราคาเกี่ยวกับบริการ***